Compost de un plat de patonets del tio juanma, cacau del collaret, samorra, cremaet mes una begud.